หนังสือเรื่องเล่า ความสำเร็จ (Success Story)

รหัสสินค้า : BA0001

“เรื่องเล่าอยู่คู่เรามานาน” เชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์เล่าเรื่องเป็น ก่อนที่

จะมีภาษาใช้มากว่า 30,000 ปีแล้ว เสน่ห์ของเรื่องเล่าคือ ไม่ว่าจะนานแค่ไหน

เรายังจำมันได้ดี เรื่องเล่ายังให้คติและแง่คิดเสมอ “อีสป” ลงท้ายตอนจบทุก

ตอนว่า “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า” เรื่องเล่าดี ๆ เพียงเรื่องเดียวอาจเปลี่ยน

ชีวิตเราบางคนไปเลยก็ได้

จำนวน
150.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด